ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ

Καλοήθεις και κακοήθεις όγκοι εγκεφάλου και κρανίου

όγκοι εγκεφάλου NP
Μηνιγγιώματα, Κολλοειδείς κύστεις 3ης Κοιλίας, Γλοιώματα (αστροκύττωμα, πολύμορφο γλοιοβλάστωμα, ολιγοδενδρογλοίωμα, επενδύμωμα, υποεπενδύμωμα), Θηλώματα χοριοειδούς πλέγματος, Μυελοβλαστώματα, Μεταστάσεις, Επιδερμοειδείς όγκοι, Οστεώματα

 

Η εξαίρεση των όγκων του εγκεφάλου γίνεται είτε με την αιγίδα χειρουργικού μικροσκοπίου είτε με την αιγίδα νευροενδοσκοπίου, ανάλογα με την περίσταση. Συχνά δε χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα και τα δύο αυτά εργαλεία (endoscope - assisted micro neurosurgery). Διεγχειρητικά επί ενδείξεων υπάρχει συνεχής έλεγχος/καταγραφή της νευρικής λειτουργίας (neuromonitoring, mapping), καθώς και συνεχής real-time απεικονιστική καθοδήγηση (neuronavigation). Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή εξαίρεση της βλάβης με μικρές τομές και κρανιοτομίες, μεγαλύτερη ακρίβεια, αλλά κυρίως με ελάχιστη ενόχληση του υγιούς εγκεφάλου.

Αγγειακές παθήσεις εγκεφάλου

αγγειακές παθήσεις NP
Ανευρύσματα εγκεφάλου, Αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες (AVM), Σηραγγώδη αιμαγγειώματα, Ενδοεγκεφαλικά αιματώματα, Υπαραχνοειδής αιμορραγία, Ισχαιμικά εγκεφαλικά επεισόδια

 

Εκτός από τη δυνατότητα χειρουργικής παρέμβασης σε αυτήν την περίπτωση, υπάρχει η δυνατότητα ενδαγγειακής αντιμετώπισης (εμβολισμός, stents, flowdiverters) σε συνεργασία με ειδικούς επεμβατικούς νευροακτινολόγους.

 

Συγγενείς διαμαρτίες & Υδροκεφαλία

υδροκεφαλία NP

Αραχνοειδείς κύστεις, Κολλοειδείς κύστεις 3ης Κοιλίας, Εγκεφαλοκήλες – Μηνιγγοκήλες, Αποφρακτική υδροκεφαλία, Υδροκεφαλία φυσιολογικής πίεσης, Καλοήθης ενδοκράνια υπέρταση, Στένωση υδραγωγού τετάρτης κοιλίας

 

Εκτός από τις κλασσικές επεμβάσεις κρανιοτομίας και κοιλιοπεριτοναϊκής παροχέτευσης (βαλβίδα υδροκεφάλου) διενεργούνται ενδοσκοπικές επεμβάσεις εγκεφάλου για την αντιμετώπιση των κολλοειδών ή αραχνοειδών κύστεων καθώς και της υδροκεφαλίας  και των λοιπών διαταραχών της υδροδυναμικής του εγκεφαλονωτιαίου υγρού.

Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις NPΕπισκληριδίο αιμάτωμα, Οξύ και χρόνιο υποσκληρίδιο αιμάτωμα, Κατάγματα κρανίου, Μετατραυματική διαρροή εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ρινόρροια, ωτόρροια, Ενδοεγκεφαλικά αιματώματα

 

Αντιμετωπίζονται όλες οι τραυματικές βλάβες. Η συνεργασία με τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας είναι πρωτίστης σημασίας για την ενδελεχή αντιμετώπιση αυτών των ασθενών.

 

Λοιμώξεις

λοιμώξεις NPΑπόστημα και εμπύημα εγκεφάλου, οστεομυελίτιδα κρανίου, Μόλυνση παροχέτευσης εγκεφαλονωτιαίου υγρού, Παρασσιτώσεις (νευροκυστικέρκωση)

 

Και σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει δυνατότητα στερεοτακτικής
παρακέντησης, ενδοσκοπικής αντιμετώπισης επιλεγμένων βλαβών, καθώς και μικροχειρουργικής παρέμβασης. Για τον εντοπισμό εν τω βάθει βλαβών χρησιμοποιείται η νευροπλοήγηση.

ΥΠΟΦΥΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΚΡΑΝΙΟΥ

‘Ογκοι υπόφυσης και βάσης κρανίου

όγκος υπόφυσηςΑδενώματα υπόφυσης, Κρανιοφαρυγγιώματα, Κύστεις Rathke, Νευρινώματα (ακουστικού νεύρου, τριδύμου νεύρου), Επιδερμοειδείς όγκοι, Δερμοειδείς όγκοι, Χορδώματα αποκλίμματος, Χονδροσαρκώματα, Αισθησιονευροβλαστώματα, Μηνιγγιώματα (οσφρητικής αύλακας, πτέρυγος σφηνοειδούς, φύματος εφιππίου, σηραγγώδους κόλπου, σκηνιδίου, οπισθίου βόθρου) 

 

Και σε αυτήν την περίπτωση χρησιμοποιούνται τεχνικές ανάλογες με αυτές που περιγράφησαν παραπάνω για τους όγκους εγκεφάλου. Ειδικά για τους όγκους της υπόφυσης, αλλά και για μηνιγγιώματα της βάσης ή χορδώματα του αποκλίμματος, χρησιμοποιείται η ενδοσκοπική διαρρινική τεχνική προσπέλασης, που επιτρέπει την καλύτερη δυνατή απεικόνιση της βλάβης με εξουδετέρωση των κρυφών γωνιών, και τον εκμηδενισμό της απώθησης του εγκεφάλου. Συνάμα καταργείται η ανάγκη διενέργειας πολύπλοκων προσπελάσεων βάσης κρανίου, που αυξάνουν το χειρουργικό χρόνο, το χρόνο ανάρρωσης και τις επιπλοκές, ενώ επιπλέον ο ασθενής αποχωρεί χωρίς καμία τομή που να φαίνεται εξωτερικά.

Σύνδρομα συμπίεσης των κρανιακών συζυγιών

τριδυμαλγία NPΝευραλγία τριδύμου, ημίσπασμος προσώπου, γλωσσοφαρυγγική νευραλγία, κακοήθης ίλιγγος θέσεως, σπαστικό ραιβόκρανο

 

Οι συμπιέσεις εγκεφαλικών νεύρων από αγγεία, με πιο συχνές τη νευραλγία τριδύμου και τον ημίσπασμο προσώπου, αντιμετωπίζονται ιδανικά με μικροχειρουργική αποσυμπίεση υπό την αιγίδα μικροσκοπίου και/ή ενδοσκοπίου. Λιγότερο επεμβατικές τεχνικές (ριζόλυση Γασσερείου γαγγλίου με διάλυμα αλκοόλης, ραδιοσυχνότητες ή ακτινοχειρουργική) προσφέρουν δυνατότητα ελέγχου του συνδρόμου, αν και με μικρότερα ποσοστά επιτυχίας, και συνίστανται σε περιπτώσεις αντένδειξης της χειρουργικής παρεμβάσεως.

Παθήσεις της κρανιοσπονδυλικής συμβολής

κρανιοσπονδυλική συμβολήΚατάγματα (κονδύλων, πρώτου και δεύτερου αυχενικού σπονδύλου, οδόντος) ή άλλες τραυματικές βλάβες (εξάρθρημα, υπεξάρθρημα), όγκοι (μηνιγγίωμα, νευρίνωμα, χόρδωμα), Συγγενούς αιτιολογίας βλάβες (εγκολεασμός, osodontoideum, στροφικό υπεξάρθρημα, πλατυβασία), Σύνδρομο Chiari, Βλάβες φλεγμονώδους αιτιολογίας (ρευματοειδής αρθρίτιδα, αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα)

 

Διενεργούνται διαστοματικές (μικροσκοπικές ή ενδοσκοπικές) και διαρρινικές ενδοσκοπικές προσπελάσεις για πρόσθια αποσυμπίεση της αυχενοπρομηκικής συμβολής (το σημείο μετάβασης του εγκεφάλου στο νωτιαίο μυελό, απ’όπου διέρχονται όλα τα νεύρα για το σώμα), καθώς και υπερεξειδικευμένες σπονδυλοδεσίες του ατλαντοαξονικού συμπλέγματος (1ου και 2ου αυχενικού σπονδύλου). Οι τελευταίες αποτρέπουν την απώλεια κίνησης της κεφαλής που προκαλούν οι ινιο-αυχενικές σπονδυλοδεσίες. Οι επέμβάσεις αυτές διενεργούνται με τη βοήθεια διεγχειρητικής απεικόνισης, συχνά δε και νευροπλοήγησης.

ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

Όγκοι και αγγειακές παθήσεις σπονδυλικής στήλης και νωτιαίου μυελού

όγκος σπονδυλικής στήληςΕξωσκληρίδιοι όγκοι (οστικοί όγκοι σπονδυλικής στήλης, χορδώματα, επιθετικά αιμαγγειώματα, μεταστατικοί όγκοι), Ενδοσκληρίδιοι εξωμυελικοί όγκοι (μηνιγγώματα, νευρινώματα), Ενδομυελικοί όγκοι και όγκοι του μυελικού κώνου (αστροκυττώματα, επενδυμώματα), Αγγειακές βλάβες νωτιαίου μυελού (αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες/φίστουλες – spinalAVM/duralAVF, σηραγγώδη αιμαγγειώματα)

 

Η εκτομή των όγκων γίνεται πάντα υπό την αιγίδα χειρουργικού μικροσκοπίου, ενώ πραγματοποιείται πάντοτε διεγχειρητική νευροαπεικόνιση για την καθοδήγηση του χειρουργού. Υπάρχει επίσης δυνατότητα διεγχειρητικής νευροπαρακολούθησης και νευροπλοήγησης εφόσον ενδείκνυνται.

Εκφυλιστικές, τραυματικές, λοιμώδεις και συγγενείς παθήσεις σπονδυλικής στήλης και νωτιαίου μυελού

σπονδυλοδεσίαΑπό τον αυχένα ως το θώρακα και τη μέση, αντιμετωπίζονται όλες οι εκφυλιστικές, τραυματικές, παραμορφωτικές και συγγενείς παθήσεις της σπονδυλικής στήλης, από τις πιο απλές έως τις πιο σύμπλοκες: δισκική νόσος – κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου, στένωση σπονδυλικού σωλήνα, συνοβιακές κύστεις, μυελοπάθεια, κυφωτικές παραμορφώσεις, κατάγματα σπονδύλων (τραυματικά και οστεοπορωτικά), αστάθειες όπως σπονδυλόλυση και σπονδυλολίσθηση, συγγενείς διαμαρτίες (μηνιγγοκήλες, σύνδρομο καθηλωμένου τελικού νηματίου, διαστηματομυελία, συριγγομυελία), Λοιμώξεις (επισκληρίδιο εμπύημα, σπονδυλοδισκίτιδα, σπονδυλική φυματίωση), Αιματώματα.

 

Με τη χρήση των πλέων σύγχρονων τεχνικών,  διενεργούνται όλων των ειδών οι προσπελάσεις και σπονδυλοδεσίες, αυχενικής, θωρακικής και οσφυοϊεράς μοίρας σπονδυλικής στήλης, πρόσθιες, πλάγιες και οπίσθιες, είτε με κλασσική τεχνική είτε με ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, όπως η διαδερμική σπονδυλοδεσία, η σπονδυλοπλαστική και η κυφοπλαστική. Η αποσυμπίεση των νευρικών στοιχείων γίνεται πάντα υπό την αιγίδα χειρουργικού μικροσκοπίου (μικροδισκεκτομή, τρηματεκτομή), ενώ πραγματοποιείται πάντοτε διεγχειρητική νευροαπεικόνιση για την καθοδήγηση του χειρουργού. Υπάρχει επίσης δυνατότητα διεγχειρητικής νευροπαρακολούθησης και νευροπλοήγησης εφόσον ενδείκνυνται.

Παθήσεις των περιφερικών νεύρων

σύνδρομο καρπιαίου σωλήναΣύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, Συμπίεση ωλενίου νεύρου, Νευρινώματα περιφερικών νεύρων

 

Διενεργείται αποσυμπίεση/απελευθέρωση του νεύρου ή αφαίρεση του όγκου υπό την αιγίδα χειρουργικού μικροσκοπίου.

Πρόσφατες αναρτήσεις

Ενεργό μέλος των εταιριών..

Νικόλαος Παιδακάκος, Νευροχειρουργός

Τομείς ειδικού ενδιαφέροντος:
Χειρουργική νευρο-ογκολογία | Χειρουργική υποφύσεως | Σύμπλοκη χειρουργική βάσης κρανίου | Ενδοσκοπική διαρρινική χειρουργική |
Σύμπλοκη χειρουργική σπονδυλικής στήλης | Νευρο-ενδοσκόπηση | Χειρουργική πόνου - Νευραλγία τριδύμου | Νευρο-τραυματιολογία | Υδροκεφαλία

logo1