Eνδοσκοπική διαρρινική χειρουργική υπόφυσης και βάσης κρανίου

Eνδοσκοπική διαρρινική χειρουργική υπόφυσης και βάσης κρανίου

Η ενδοσκοπική διαρρινική διασφηνοειδική χειρουργική είναι μια υπερεξειδικευμένη ελάχιστα επεμβατική και πλέον σύγχρονη τεχνική, χρήσιμη στην αντιμετώπιση διαφόρων βλαβών της υπόφυσης και της περιοχής της βάσης του κρανίου πέριξ του βόθρου της υπόφυσης (τουρκικό εφίππιο). Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει το σφηνοειδή κόλπο, το σηραγγώδη κόλπο, το απόκλιμμα, την κορυφή του λιθοειδούς οστού, καθώς και τα οπτικά τρήματα (δίοδος οπτικού νεύρου) και τον οφθαλμικό κόγχο.
Ο νευροχειρουργός χρησιμοποιεί τη μύτη ως φυσική είσοδο στο κρανίο, αποφεύγοντας έτσι τις εξωτερικές τομές στο κεφάλι και την κρανιοτομία (αφαίρεση οστού του κρανίου). Με αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιούνται ο πόνος, οι επιπλοκές και ο χρόνος ανάρρωσης. Η συχνότερη αιτία για την οποία εφαρμόζουμε την τεχνική είναι η αφαίρεση όγκων υπόφυσης (αδενώματα).

 

Τι είναι το ενδοσκόπιο?

Το ενδοσκόπιο είναι ένα στενό κυλινδρικό εργαλείο διαμέτρου 4 χιλιοστών (2,7 mm το παιδιατρικό) που εισάγεται από το ρώθωνα. Φέρει μικροκάμερα και πηγή φωτός, και μας δίνει τη δυνατότητα να φέρουμε τον οπτικό φακό στην περιοχή εργασίας, ακριβώς δίπλα στη βλάβη, παρέχοντας υψηλής ανάλυσης μεγεθυμένη και πανοραμική άποψη του όγκου και των σημαντικών νευρικών δομών [εικ.1].Τα μικροχειρουργικά εργαλεία εισάγονται δίπλα από το ενδοσκόπιο. Διενεργείται μια μικρή τομή στο οπίσθιο μέρος της ρινικής κοιλότητας, με ελάχιστη καταπόνηση του ρινικού βλεννογόνου, ώστε να φτάσουμε στο σφηνοειδή κόλπο και από εκεί να αποκτήσουμε πρόσβαση στην υπόφυση και, με ακόμα πιο εξειδικευμένες τεχνικές, σχεδόν σε όλη τη βάση του κρανίου [εικ.2].


Endoscope - UCLA Pituitary Tumor Program Εικ. 1: νευροενδοσκόπιο βάσης κρανίου

image003 Εικ. 2: ενδοσκοπική διαρρινική διασφηνοειδική προσπέλαση

 

Σε ποιες παθήσεις είναι χρήσιμη η μέθοδος?
image004

 


Αδένωμα υπόφυσης

Καλοήθης όγκος που εξορμάται από τα κύτταρα του αδένα της υπόφυσης. Μπορεί να είναι εκκριτικός/λειτουργικός (υπερέκκριση ορμονών) ή μη

 

 

image005

 

Κρανιοφαρυγγίωμα


Καλοήθης όγκος που εξορμάται από κύτταρα πλησίον του μίσχου της υπόφυσης, μέσω του οποίου επικοινωνεί με τον υποθάλαμο. Μπορεί ναεπεκτείνεται εντός της 3ης κοιλίας.

 

 

 

image006

 

 

Κύστη Rathke


Καλοήθης κύστη μεταξύ του πρόσθιου και οπίσθιου λοβού της υπόφυσης

 

 

 

image007

 

 

Αραχνοειδής κύστη


Καλοήθες κυστικό μόρφωμα στην υπερεφιππιακή δεξαμενή που εμπεριέχει εγκεφαλονωτιαίο υγρό

 

 

 

image008

 

Μηνιγγίωμα


Όγκος των μηνίγγων, των μεμβρανών που περιβάλλουν τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό, στην περιοχή της πρόσθιας βάσης κρανίου (φύματος εφιππίου, σφηνοειδούς πλάνου, οσφρητικής αύλακας)

[Φωτό: μηνιγγίωμα φύματος εφιππίου]

 

 


image009

 

Χόρδωμα


Κακοήθης οστικός όγκος που αναπτύσσεται από τα κυτταρικά απομεινάρια της νωτιαίας χορδής στη βάση του κρανίου (απόκλιμμα)

 

 

 

 

image010

 

 

Αισθησιονευροβλάστωμα


Λέγεται και οσφρητικό νευροβλάστωμα.
Αδιαφοροποίητος όγκος νευροεκτοδερμικής προέλευσης που αναπτύσσεται από κύτταρα του οσφρητικού επιθηλίου 

 

 

image011

 

 

Χοληστερινικό κοκκίωμα


Καλοήθες κυστικό μόρφωμα της κορυφής του λιθοειδούς οστού 

 

 

image012

 

 

Όγκοι του οφθαλμικού κόγχου


Καλοήθεις ή κακοήθεις όγκοι στην κορυφή του οφθαλμικού κόγχου
[Φωτό: δερμοειδές] 

 

 

image013

 

Αποσυμπίεση των οπτικών νεύρων και του οφθαλμικού κόγχου


Σε περιπτώσεις ιδιοπαθούς ενδοκράνιας υπέρτασης ή θυροειδικής οφθαλμοπάθειας (κυρίως σε νόσο Graves)

 

 

Ποια τα πλεονεκτήματα της μεθόδου?

Η αμιγώς ενδοσκοπική τεχνική έφερε επανάσταση στην αντιμετώπιση των βλαβών της υπόφυσης. Σε συνδυασμό μάλιστα με την εκτεταμένη διαρρινική προσπέλαση (expanded endonasal approach - EEA) έκανε εφικτή την ελάχιστα επεμβατική αντιμετώπιση των πλέον πολύπλοκων και δυσπρόσιτων βλαβών της βάσης του κρανίου.

Τα κύρια πλεονεκτήματα της ενδοσκοπικής μεθόδου είναι:
  • Η ικανότητα να δούμε και να αφαιρέσουμε όγκους από περιοχές που διαφορετικά είναι δύσκολα προσπελάσιμες, χωρίς να καταπονήσουμε τον υγιή εγκέφαλο
  • Η δυνατότητα αφαίρεσης όγκων που θεωρούνται ανεγχείρητοι με τις παραδοσιακές τεχνικές
  • Η πολύ υψηλής ευκρίνειας εικόνα και η πανοραμική άποψη του χειρουργικού πεδίου
  • Η δυνατότητα χρήσης μικρονευροχειρουργικών τεχνικών και εργαλείων
  • Η ακρίβεια χιλιοστού κατά την προσέγγιση της βλάβης, σε συνδυασμό με τη χρήση συστημάτων νευροπλοήγησης
  • Η μη ύπαρξη ορατής τομής
  • Το πολύ χαμηλό ποσοστό επιπλοκών και παρενεργειών
  • Ο σαφώς μικρότερος χρόνος ανάρρωσης (συχνά ο ασθενής πάει σπίτι του 1 ή 2 ημέρες μόλις μετά το χειρουργείο)

Ιατρικά νέα άρθρα, νέες τεχνολογίες κα..

Ενεργό μέλος των εταιριών..

Νικόλαος Παιδακάκος, Νευροχειρουργός

Τομείς ειδικού ενδιαφέροντος:
Χειρουργική νευρο-ογκολογία | Χειρουργική υποφύσεως | Σύμπλοκη χειρουργική βάσης κρανίου | Ενδοσκοπική διαρρινική χειρουργική |
Σύμπλοκη χειρουργική σπονδυλικής στήλης | Νευρο-ενδοσκόπηση | Χειρουργική πόνου - Νευραλγία τριδύμου | Νευρο-τραυματιολογία | Υδροκεφαλία

logo1